Chceš být naše SB? Tady
Chceš patřit do klubu? Tady

Kopírujte jen se zdrojem nebo s našemi ikonkami!
Seznam ohrožených živočichů v Česku - Měkkýši

12. února 2013 v 19:39 | Any a Luky |  Bezobratlý

Měkkýši

DruhObrázekStupeň ohrožení v ČeskuDle UICN
perlorodka říční
Margaritifera margaritifera
Margaritifera margaritifera.jpgKriticky ohrožený6Stupeň ohrožení - ohrožený
svinutec tenký
Anisus vorticulus
Kriticky ohrožený
velevrub malířský
Unio pictorum
Unio pictorum.jpgKriticky ohrožený1NE
velevrub tupý
Unio crassus
Unio crassus.jpgKriticky ohrožený
škeble rybničná
Anodonta cygnea
Anodonta cygnea1.jpgSilně ohrožený1NE
 

Seznam ohrožených živočichů v Česku - Lupenonožci

12. února 2013 v 19:38 | Any a Luky |  Bezobratlý

Lupenonožci

DruhObrázekStupeň ohrožení v ČeskuDle UICN
listonoh jarní
Lepidurus apus
LepidurusApus.jpgKriticky ohrožený
listonoh letní
Triops cancriformis
Triops cancriformis2.jpgKriticky ohrožený7Stupeň ohrožení - kriticky ohrožený
žábronožky
Anostraca
Kriticky ohrožený

Seznam ohrožených živočichů v Česku - Rakovci a pavoukovci

12. února 2013 v 19:35 | Any a Luky |  Bezobratlý

Rakovci a pavoukovci

DruhObrázekStupeň ohrožení v ČeskuDle UICN
štír kýlnatý
Euscorpius carpathicus
Euscorpius tergestinus Praha Krč.jpgKriticky ohrožený
rak kamenáč
Astacus torrentium
Steinkrebs.jpgKriticky ohrožený2Stupeň ohrožení - chybí údaje
rak říční
Astacus fluviatilis
Potamobius astacus.jpgKriticky ohrožený5Stupeň ohrožení - zranitelný
rak bahenní
Astacus leptodactylus
Blausteinsee Tierwelt 05.jpgohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
 


Seznam ohrožených živočichů v Česku - Hmyz 5/5

12. února 2013 v 19:32 | Any a Luky |  Bezobratlý

Hmyz

otakárek ovocný
Iphiclides podalirius
otakárek ovocnýohrožený
perleťovec mokřadní
Proclossiana eunomia
perleťovec mokřadníohrožený
prskavec
Brachinus
prskavecohrožený
rákosnice ostřicová
Phragmatiphila nexa
rákosnice ostřicováohrožený
roháč obecný
Lucanus cervus
roháč obecnýohrožený6Stupeň ohrožení - ohrožený
střevlík nepravidelný
Carabus irregularis
střevlík nepravidelnýohrožený
střevlík polní
Carabus arcensis
střevlík polníohrožený
střevlík Scheidlerův
Carabus scheidleri
střevlík Scheidlerůvohrožený
střevlík Ullrichův
Carabus ullrichi
střevlík Ullrichůvohrožený
střevlík
Carabus obsoletus
ohrožený
střevlík
Carabus problematicus
střevlíkohrožený
svižník
Cicindela
ohrožený
šídlo rašelinné
Aeshna subarctica
šídlo rašelinnéohrožený
zdobenec
Trichius
zdobenecohrožený
zlatohlávek skvostný
Potosia aeruginosa
zlatohlávek skvostnýohrožený
zlatohlávek tmavý
Oxythyrea funesta
zlatohlávek tmavýohrožený

Seznam ohrožených živočichů v Česku - Hmyz 4/5

12. února 2013 v 19:31 | Any a Luky |  Bezobratlý

Hmyz

bělopásek
Limenitis
bělopásekohrožený
bělopásek
Neptis
bělopásekohrožený
číhalka pospolitá
Atherix ibis
ohrožený
čmelák
Bombus
čmelákohrožený
drabčík huňatý
Emus hirtus
drabčík huňatýohrožený
chrobák ozbrojený
Odonteus armiger
ohrožený
chrobák vrubounovitý
Sisyphus schaefferi
chrobák vrubounovitýohrožený
chroust mlynařík
Polyphylla fullo
chroust mlynaříkohrožený
kovařík
Lacon
kovaříkohrožený
kozlíček jilmový
Saperda punctata
kozlíček jilmovýohrožený
krajník hnědý
Calosoma inquisitor
krajník hnědýohrožený
krajník pižmový
Calosoma sycophanta
krajník pižmovýohrožený
krasec měďák
Chalcophora mariana
krasec měďákohrožený
lišaj pryšcový
Hyles euphorbiae
lišaj pryšcovýohrožený
majka fialová
Meloe
majkaohrožený
mravenec
Formica
mravenecohrožený
nosorožík kapucínek
Oryctes nasicornis
nosorožík kapucínekohrožený
otakárek fenyklový
Papilio machaon
otakárek fenyklovýohrožený

Seznam ohrožených živočichů v Česku - Hmyz 3/5

12. února 2013 v 19:29 | Any a Luky |  Bezobratlý

Hmyz

pačmelák cizopasný
Bombus rupestris
pačmelák cizopasnýSilně ohrožený
páchník hnědý
Osmoderma eremita
páchník hnědýSilně ohrožený
potápník široký
Dytiscus latissimus
potápník širokýSilně ohrožený
přástevník mařinkový
Eucharia casta
Silně ohrožený
přástevník svízelový
Chelis maculosa
přástevník svízelovýSilně ohrožený
saranče
Stenobothrus eurasius
Silně ohrožený
střevlík
Carabus scabriusculus
Silně ohrožený
střevlík hrbolatý
Carabus variolosus
střevlík hrbolatýSilně ohrožený
stužkonoska vrbová
Catocala electa
stužkonoska vrbováSilně ohrožený
tesařík obrovský
Cerambyx cerdo
tesařík obrovskýSilně ohrožený
tesařík zavalitý
Ergates faber
tesařík zavalitýSilně ohrožený6Stupeň ohrožení - ohrožený
trnoštítec horský
Tragosoma depsarium
trnoštítec horskýSilně ohrožený
vážka běloústá
Leucorrhinia albifrons
vážka běloústáSilně ohrožený
vážka jasnoskvrnná
Leucorrhinia pectoralis
vážka jasnoskvrnnáSilně ohrožený
vážka široká
Leucorrhinia caudalis
vážka širokáSilně ohrožený
zdobenec
Gnorimus
Silně ohrožený
zlatohlávek chlupatý
Tropinota hirta
zlatohlávek chlupatýSilně ohrožený
zubokřídlec dubový
Marumba quercus
zubokřídlec dubovýSilně ohrožený
žluťásek barvoměnný
Colias myrmidone
žluťásek barvoměnnýSilně ohrožený
žluťásek borůvkový
Colias palaeno
žluťásek borůvkovýSilně ohrožený
batolec
Apatura
batolecohrožený

Seznam ohrožených živočichů v Česku - Hmyz 2/5

12. února 2013 v 19:28 | Any a Luky |  Bezobratlý

Hmyz

bourovec trnkový
Eriogaster catax
Silně ohrožený
chroust opýřený
Anoxia pilosa
chroust opýřenýSilně ohrožený
klínatka rohatá
Ophiogomphus cecilia
klínatka rohatáSilně ohrožený
klínatka žlutonohá
Stylurus flavipes
klínatka žlutonoháSilně ohrožený
kovařík rezavý
Ludius ferrugineus
Silně ohrožený
krajník
Calosoma auropunctatum
krajníkSilně ohrožený
lesák rumělkový
Cucujus cinnaberinus
lesák rumělkovýSilně ohrožený
lišaj pupalkový
Proserpinus proserpina
lišaj pupalkovýSilně ohrožený
martináč hrušňový
Saturnia pyri
martináč hrušňovýSilně ohrožený
modrásek bahenní
Phengaris nausithous
modrásek bahenníSilně ohrožený
modrásek očkovaný
Phengaris teleius
modrásek očkovanýSilně ohrožený
modrásek stepní
Polyommatus eroides
modrásek stepníSilně ohrožený
ohniváček černočárný
Lycaena dispar
ohniváček černočárnýSilně ohrožený
ohniváček rdesnový
Lycaena helle
ohniváček rdesnovýSilně ohrožený
okáč hnědý
Coenonympha hero
okáč hnědýSilně ohrožený
okáč skalní
Hipparchia briseis
Silně ohrožený
okáč sudetský
Erebia sudetica
okáč sudetskýSilně ohrožený

Seznam ohrožených živočichů v Česku - Hmyz 1/5

12. února 2013 v 19:22 | Any a Luky |  Bezobratlý

Hmyz

DruhObrázekStupeň ohrožení v ČeskuDle UICN
bělásek východní
Leptidea morsei
bělásek východníKriticky ohrožený
cikáda viničná
Tibicen haematodes
cikáda viničnáKriticky ohrožený
hnědásek osikový
Euphydryas maturna
hnědásek osikovýKriticky ohrožený
chrobák jednorohý
Bolbelasmus unicornis
chrobák jednorohýKriticky ohrožený
chrobák pečlivý
Copris lunaris
chrobák pečlivýKriticky ohrožený
jasoň červenooký
Parnassius apollo
jasoň červenookýKriticky ohrožený5Stupeň ohrožení - zranitelný
jasoň dymnivkový
Parnassius mnemosyne
jasoň dymnivkovýKriticky ohrožený
kobylka sága
Saga pedo
kobylka ságaKriticky ohrožený
krasec temný
Capnodis tenebrionis
krasec temnýKriticky ohrožený
krasec
Eurythyrea quercus
Kriticky ohrožený
krasec
Sphenoptera antiqua
krasecKriticky ohrožený
krasec uherský
Anthaxia hungarica
krasec uherskýKriticky ohrožený
kudlanka nábožná
Mantis religiosa
kudlanka nábožnáKriticky ohrožený
modrásek černoskvrnný
Maculinea arion
modrásek černoskvrnnýKriticky ohrožený
modrásek hořcový
Maculinea alcon
modrásek hořcovýKriticky ohrožený
okáč jílkový
Lopinga achine
okáč jílkovýKriticky ohrožený
pakudlanka jižní
Mantispa styriaca
pakudlanka jižníKriticky ohrožený
pestrokřídlec podražcový
Zerynthia polyxena
pestrokřídlec podražcovýKriticky ohrožený
ploskoroh pestrý
Libelloides macaronius
ploskorohKriticky ohrožený
potápník
Graphoderus bilineatus
potápníkKriticky ohrožený
roháček jedlový
Ceruchus chrysomelinus
roháček jedlovýKriticky ohrožený
střevlík zlatý
Carabus auratus
střevlík zlatýKriticky ohrožený
střevlík mřížkovaný
Carabus clathratus
střevlík mřížkovanýKriticky ohrožený
střevlík uherský
Carabus hungaricus
střevlík uherskýKriticky ohrožený
střevlík Menetriesův
Carabus menetriesi
Kriticky ohrožený
střevlík lesklý
Carabus nitens
střevlík lesklýKriticky ohrožený
šídlatka kroužkovaná
Sympecma braueri
Kriticky ohrožený
tesařík alpský
Rosalia alpina
tesařík alpskýKriticky ohrožený7Stupeň ohrožení - kriticky ohrožený
tesařík broskvoňový
Purpuricenus kaehleri
tesařík broskvoňovýKriticky ohrožený
tesařík drsnorohý
Megopis scabricornis
Kriticky ohrožený
babočka bílé l
Nymphalis vau-album
babočka bílé lSilně ohrožený

Seznam ohrožených živočichů v Česku - Kruhoústí

12. února 2013 v 19:04 | Any a Luky |  Kruhoústí

Kruhoústí

mihule ukrajinská
Eudontomyzon mariae
Eudontomyzon mariae Dunai ingola.jpgKriticky ohrožený
sekavčík horský
Sabanejewia aurata
Sabanejewia aurata törpecsík.jpgKriticky ohrožený

Seznam ohrožených živočichů v Česku - Ryby

12. února 2013 v 19:01 | Any a Luky |  Ryby

Ryby

DruhObrázekStupeň ohrožení v ČeskuDle UICN
drsek větší
Zingel zingel
Zingel zingel Magyar bucó.jpgKriticky ohrožený
hrouzek Kesslerův
Gobio kessleri
Romanogobio kesslerii Homoki küllő.jpgKriticky ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
4
sekavčík horský
Sabanejewia aurata
Sabanejewia aurata törpecsík.jpgKriticky ohrožený
ježdík dunajský
Gymnocephalus baloni
Gymnocephalus baloni Széles durbincs.jpgSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
ostrucha křivočará
Pelecus cultratus
Pelecus cultratus1.jpgSilně ohrožený2Stupeň ohrožení - chybí údaje
ouklejka pruhovaná
Alburnoides bipunctatus
Alburnoides bipunctatus sujtásos küsz.jpgSilně ohrožený
sekavec písečný
Cobitis taenia
Steinbeisser 001.jpgSilně ohrožený6Stupeň ohrožení - ohrožený
cejn perleťový
Abramis sapa
Abramis sapa.pngOhrožené
jelec jesen
Leuciscus idus
Leuciscus idus.jpgOhrožené
ježdík žlutý
Gymnocephalus schraetser
Gymnocephalus schraetzer selymes durbincs.jpgOhrožené
kapr obecný (sazan)
Cyprinus carpio
FeralCarp.JPGOhrožené
mník jednovousý
Lota lota
Trüsche Walchensee.jpgOhrožené
piskoř pruhovaný
Misgurnus fossilis
Misgurnus fossilis 2009 G1.jpgOhrožené
plotice lesklá
Rutilus pigus
Rutilus pigus leánykoncér.jpgOhrožené
střevle potoční
Phoxinus phoxinus
Phoxinus phoxinus Prague Vltava 2.jpgOhrožené3Stupeň ohrožení - málo dotčený
vranka obecná
Cottus gobio
Cottus gobio (in situ).jpgOhrožené
vranka pruhoploutvá
Cottus poecilopus
Cottus poecilopus Cifra kölönte.jpgOhrožené

Kam dál