Chceš být naše SB? Tady
Chceš patřit do klubu? Tady

Kopírujte jen se zdrojem nebo s našemi ikonkami!
Únor 2013

Seznam ohrožených živočichů v Česku - Měkkýši

12. února 2013 v 19:39 | Any a Luky |  Bezobratlý

Měkkýši

DruhObrázekStupeň ohrožení v ČeskuDle UICN
perlorodka říční
Margaritifera margaritifera
Margaritifera margaritifera.jpgKriticky ohrožený6Stupeň ohrožení - ohrožený
svinutec tenký
Anisus vorticulus
Kriticky ohrožený
velevrub malířský
Unio pictorum
Unio pictorum.jpgKriticky ohrožený1NE
velevrub tupý
Unio crassus
Unio crassus.jpgKriticky ohrožený
škeble rybničná
Anodonta cygnea
Anodonta cygnea1.jpgSilně ohrožený1NE

Seznam ohrožených živočichů v Česku - Lupenonožci

12. února 2013 v 19:38 | Any a Luky |  Bezobratlý

Lupenonožci

DruhObrázekStupeň ohrožení v ČeskuDle UICN
listonoh jarní
Lepidurus apus
LepidurusApus.jpgKriticky ohrožený
listonoh letní
Triops cancriformis
Triops cancriformis2.jpgKriticky ohrožený7Stupeň ohrožení - kriticky ohrožený
žábronožky
Anostraca
Kriticky ohrožený

Seznam ohrožených živočichů v Česku - Rakovci a pavoukovci

12. února 2013 v 19:35 | Any a Luky |  Bezobratlý

Rakovci a pavoukovci

DruhObrázekStupeň ohrožení v ČeskuDle UICN
štír kýlnatý
Euscorpius carpathicus
Euscorpius tergestinus Praha Krč.jpgKriticky ohrožený
rak kamenáč
Astacus torrentium
Steinkrebs.jpgKriticky ohrožený2Stupeň ohrožení - chybí údaje
rak říční
Astacus fluviatilis
Potamobius astacus.jpgKriticky ohrožený5Stupeň ohrožení - zranitelný
rak bahenní
Astacus leptodactylus
Blausteinsee Tierwelt 05.jpgohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený

Seznam ohrožených živočichů v Česku - Hmyz 5/5

12. února 2013 v 19:32 | Any a Luky |  Bezobratlý

Hmyz

otakárek ovocný
Iphiclides podalirius
otakárek ovocnýohrožený
perleťovec mokřadní
Proclossiana eunomia
perleťovec mokřadníohrožený
prskavec
Brachinus
prskavecohrožený
rákosnice ostřicová
Phragmatiphila nexa
rákosnice ostřicováohrožený
roháč obecný
Lucanus cervus
roháč obecnýohrožený6Stupeň ohrožení - ohrožený
střevlík nepravidelný
Carabus irregularis
střevlík nepravidelnýohrožený
střevlík polní
Carabus arcensis
střevlík polníohrožený
střevlík Scheidlerův
Carabus scheidleri
střevlík Scheidlerůvohrožený
střevlík Ullrichův
Carabus ullrichi
střevlík Ullrichůvohrožený
střevlík
Carabus obsoletus
ohrožený
střevlík
Carabus problematicus
střevlíkohrožený
svižník
Cicindela
ohrožený
šídlo rašelinné
Aeshna subarctica
šídlo rašelinnéohrožený
zdobenec
Trichius
zdobenecohrožený
zlatohlávek skvostný
Potosia aeruginosa
zlatohlávek skvostnýohrožený
zlatohlávek tmavý
Oxythyrea funesta
zlatohlávek tmavýohrožený

Seznam ohrožených živočichů v Česku - Hmyz 4/5

12. února 2013 v 19:31 | Any a Luky |  Bezobratlý

Hmyz

bělopásek
Limenitis
bělopásekohrožený
bělopásek
Neptis
bělopásekohrožený
číhalka pospolitá
Atherix ibis
ohrožený
čmelák
Bombus
čmelákohrožený
drabčík huňatý
Emus hirtus
drabčík huňatýohrožený
chrobák ozbrojený
Odonteus armiger
ohrožený
chrobák vrubounovitý
Sisyphus schaefferi
chrobák vrubounovitýohrožený
chroust mlynařík
Polyphylla fullo
chroust mlynaříkohrožený
kovařík
Lacon
kovaříkohrožený
kozlíček jilmový
Saperda punctata
kozlíček jilmovýohrožený
krajník hnědý
Calosoma inquisitor
krajník hnědýohrožený
krajník pižmový
Calosoma sycophanta
krajník pižmovýohrožený
krasec měďák
Chalcophora mariana
krasec měďákohrožený
lišaj pryšcový
Hyles euphorbiae
lišaj pryšcovýohrožený
majka fialová
Meloe
majkaohrožený
mravenec
Formica
mravenecohrožený
nosorožík kapucínek
Oryctes nasicornis
nosorožík kapucínekohrožený
otakárek fenyklový
Papilio machaon
otakárek fenyklovýohrožený

Seznam ohrožených živočichů v Česku - Hmyz 3/5

12. února 2013 v 19:29 | Any a Luky |  Bezobratlý

Hmyz

pačmelák cizopasný
Bombus rupestris
pačmelák cizopasnýSilně ohrožený
páchník hnědý
Osmoderma eremita
páchník hnědýSilně ohrožený
potápník široký
Dytiscus latissimus
potápník širokýSilně ohrožený
přástevník mařinkový
Eucharia casta
Silně ohrožený
přástevník svízelový
Chelis maculosa
přástevník svízelovýSilně ohrožený
saranče
Stenobothrus eurasius
Silně ohrožený
střevlík
Carabus scabriusculus
Silně ohrožený
střevlík hrbolatý
Carabus variolosus
střevlík hrbolatýSilně ohrožený
stužkonoska vrbová
Catocala electa
stužkonoska vrbováSilně ohrožený
tesařík obrovský
Cerambyx cerdo
tesařík obrovskýSilně ohrožený
tesařík zavalitý
Ergates faber
tesařík zavalitýSilně ohrožený6Stupeň ohrožení - ohrožený
trnoštítec horský
Tragosoma depsarium
trnoštítec horskýSilně ohrožený
vážka běloústá
Leucorrhinia albifrons
vážka běloústáSilně ohrožený
vážka jasnoskvrnná
Leucorrhinia pectoralis
vážka jasnoskvrnnáSilně ohrožený
vážka široká
Leucorrhinia caudalis
vážka širokáSilně ohrožený
zdobenec
Gnorimus
Silně ohrožený
zlatohlávek chlupatý
Tropinota hirta
zlatohlávek chlupatýSilně ohrožený
zubokřídlec dubový
Marumba quercus
zubokřídlec dubovýSilně ohrožený
žluťásek barvoměnný
Colias myrmidone
žluťásek barvoměnnýSilně ohrožený
žluťásek borůvkový
Colias palaeno
žluťásek borůvkovýSilně ohrožený
batolec
Apatura
batolecohrožený

Seznam ohrožených živočichů v Česku - Hmyz 2/5

12. února 2013 v 19:28 | Any a Luky |  Bezobratlý

Hmyz

bourovec trnkový
Eriogaster catax
Silně ohrožený
chroust opýřený
Anoxia pilosa
chroust opýřenýSilně ohrožený
klínatka rohatá
Ophiogomphus cecilia
klínatka rohatáSilně ohrožený
klínatka žlutonohá
Stylurus flavipes
klínatka žlutonoháSilně ohrožený
kovařík rezavý
Ludius ferrugineus
Silně ohrožený
krajník
Calosoma auropunctatum
krajníkSilně ohrožený
lesák rumělkový
Cucujus cinnaberinus
lesák rumělkovýSilně ohrožený
lišaj pupalkový
Proserpinus proserpina
lišaj pupalkovýSilně ohrožený
martináč hrušňový
Saturnia pyri
martináč hrušňovýSilně ohrožený
modrásek bahenní
Phengaris nausithous
modrásek bahenníSilně ohrožený
modrásek očkovaný
Phengaris teleius
modrásek očkovanýSilně ohrožený
modrásek stepní
Polyommatus eroides
modrásek stepníSilně ohrožený
ohniváček černočárný
Lycaena dispar
ohniváček černočárnýSilně ohrožený
ohniváček rdesnový
Lycaena helle
ohniváček rdesnovýSilně ohrožený
okáč hnědý
Coenonympha hero
okáč hnědýSilně ohrožený
okáč skalní
Hipparchia briseis
Silně ohrožený
okáč sudetský
Erebia sudetica
okáč sudetskýSilně ohrožený

Seznam ohrožených živočichů v Česku - Hmyz 1/5

12. února 2013 v 19:22 | Any a Luky |  Bezobratlý

Hmyz

DruhObrázekStupeň ohrožení v ČeskuDle UICN
bělásek východní
Leptidea morsei
bělásek východníKriticky ohrožený
cikáda viničná
Tibicen haematodes
cikáda viničnáKriticky ohrožený
hnědásek osikový
Euphydryas maturna
hnědásek osikovýKriticky ohrožený
chrobák jednorohý
Bolbelasmus unicornis
chrobák jednorohýKriticky ohrožený
chrobák pečlivý
Copris lunaris
chrobák pečlivýKriticky ohrožený
jasoň červenooký
Parnassius apollo
jasoň červenookýKriticky ohrožený5Stupeň ohrožení - zranitelný
jasoň dymnivkový
Parnassius mnemosyne
jasoň dymnivkovýKriticky ohrožený
kobylka sága
Saga pedo
kobylka ságaKriticky ohrožený
krasec temný
Capnodis tenebrionis
krasec temnýKriticky ohrožený
krasec
Eurythyrea quercus
Kriticky ohrožený
krasec
Sphenoptera antiqua
krasecKriticky ohrožený
krasec uherský
Anthaxia hungarica
krasec uherskýKriticky ohrožený
kudlanka nábožná
Mantis religiosa
kudlanka nábožnáKriticky ohrožený
modrásek černoskvrnný
Maculinea arion
modrásek černoskvrnnýKriticky ohrožený
modrásek hořcový
Maculinea alcon
modrásek hořcovýKriticky ohrožený
okáč jílkový
Lopinga achine
okáč jílkovýKriticky ohrožený
pakudlanka jižní
Mantispa styriaca
pakudlanka jižníKriticky ohrožený
pestrokřídlec podražcový
Zerynthia polyxena
pestrokřídlec podražcovýKriticky ohrožený
ploskoroh pestrý
Libelloides macaronius
ploskorohKriticky ohrožený
potápník
Graphoderus bilineatus
potápníkKriticky ohrožený
roháček jedlový
Ceruchus chrysomelinus
roháček jedlovýKriticky ohrožený
střevlík zlatý
Carabus auratus
střevlík zlatýKriticky ohrožený
střevlík mřížkovaný
Carabus clathratus
střevlík mřížkovanýKriticky ohrožený
střevlík uherský
Carabus hungaricus
střevlík uherskýKriticky ohrožený
střevlík Menetriesův
Carabus menetriesi
Kriticky ohrožený
střevlík lesklý
Carabus nitens
střevlík lesklýKriticky ohrožený
šídlatka kroužkovaná
Sympecma braueri
Kriticky ohrožený
tesařík alpský
Rosalia alpina
tesařík alpskýKriticky ohrožený7Stupeň ohrožení - kriticky ohrožený
tesařík broskvoňový
Purpuricenus kaehleri
tesařík broskvoňovýKriticky ohrožený
tesařík drsnorohý
Megopis scabricornis
Kriticky ohrožený
babočka bílé l
Nymphalis vau-album
babočka bílé lSilně ohrožený

Seznam ohrožených živočichů v Česku - Kruhoústí

12. února 2013 v 19:04 | Any a Luky |  Kruhoústí

Kruhoústí

mihule ukrajinská
Eudontomyzon mariae
Eudontomyzon mariae Dunai ingola.jpgKriticky ohrožený
sekavčík horský
Sabanejewia aurata
Sabanejewia aurata törpecsík.jpgKriticky ohrožený

Seznam ohrožených živočichů v Česku - Ryby

12. února 2013 v 19:01 | Any a Luky |  Ryby

Ryby

DruhObrázekStupeň ohrožení v ČeskuDle UICN
drsek větší
Zingel zingel
Zingel zingel Magyar bucó.jpgKriticky ohrožený
hrouzek Kesslerův
Gobio kessleri
Romanogobio kesslerii Homoki küllő.jpgKriticky ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
4
sekavčík horský
Sabanejewia aurata
Sabanejewia aurata törpecsík.jpgKriticky ohrožený
ježdík dunajský
Gymnocephalus baloni
Gymnocephalus baloni Széles durbincs.jpgSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
ostrucha křivočará
Pelecus cultratus
Pelecus cultratus1.jpgSilně ohrožený2Stupeň ohrožení - chybí údaje
ouklejka pruhovaná
Alburnoides bipunctatus
Alburnoides bipunctatus sujtásos küsz.jpgSilně ohrožený
sekavec písečný
Cobitis taenia
Steinbeisser 001.jpgSilně ohrožený6Stupeň ohrožení - ohrožený
cejn perleťový
Abramis sapa
Abramis sapa.pngOhrožené
jelec jesen
Leuciscus idus
Leuciscus idus.jpgOhrožené
ježdík žlutý
Gymnocephalus schraetser
Gymnocephalus schraetzer selymes durbincs.jpgOhrožené
kapr obecný (sazan)
Cyprinus carpio
FeralCarp.JPGOhrožené
mník jednovousý
Lota lota
Trüsche Walchensee.jpgOhrožené
piskoř pruhovaný
Misgurnus fossilis
Misgurnus fossilis 2009 G1.jpgOhrožené
plotice lesklá
Rutilus pigus
Rutilus pigus leánykoncér.jpgOhrožené
střevle potoční
Phoxinus phoxinus
Phoxinus phoxinus Prague Vltava 2.jpgOhrožené3Stupeň ohrožení - málo dotčený
vranka obecná
Cottus gobio
Cottus gobio (in situ).jpgOhrožené
vranka pruhoploutvá
Cottus poecilopus
Cottus poecilopus Cifra kölönte.jpgOhrožené

Seznam ohrožených živočichů v Česku - Obojživelníci

12. února 2013 v 18:57 | Any a Luky |  Obojživelníci

Obojživelníci

DruhObrázekStupeň ohrožení v ČeskuDle UICN
blatnice skvrnitá
Pelobates fuscus
PelobatesFuscus.jpgKriticky ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
čolek dravý
Triturus carnifex
Alpen Kammmolch, Triturus carnifex 3.JPGKriticky ohrožený
čolek hranatý
Triturus helveticus
Triturus helveticus(male).jpgKriticky ohrožený
čolek karpatský
Triturus montandoni
Lissotriton montandoni01.jpgKriticky ohrožený
ropucha krátkonohá
Epidalea calamita
Bufo calamita.jpgKriticky ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
skokan ostronosý
Rana arvalis
RanaArvalisFemale.jpgKriticky ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
skokan skřehotavý
Pelophylax ridibundus
RanaRidibundaFemale.jpgKriticky ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
čolek horský
Triturus alpestris
Triturus alpestris.jpgSilně ohrožený
čolek obecný
Triturus vulgaris
Triturus vulgaris.jpgSilně ohrožený
čolek velký
Triturus cristatus
Kammmolchmaennchen.jpgSilně ohrožený
kuňka obecná
Bombina bombina
Bombina bombina 1 (Marek Szczepanek) tight crop.jpgSilně ohrožený
kuňka žlutobřichá
Bombina variegata
BombinaVariegataJuv.jpgSilně ohrožený
mlok skvrnitý
Salamandra salamandra
Mlok.JPGSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
rosnička zelená
Hyla arborea
Hyla arborea (Marek Szczepanek).jpgSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
skokan krátkonohý
Pelophylax lessonae
RanaLessonae1.JPGSilně ohrožený
skokan štíhlý
Rana dalmatina
Rana dalmatina01.jpgSilně ohrožený
skokan zelený
Pelophylax kl. esculentus
Teichfrosch.jpgSilně ohrožený
ropucha obecná
Bufo bufo
Bufo bufo - Erdkröte.jpgohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený

Seznam ohrožených živočichů v Česku - Plazi

12. února 2013 v 18:43 | Any a Luky |  Plazy

Plazi

DruhObrázekStupeň ohrožení v ČeskuDle UICN
ještěrka zední
Podarcis muralis
ještěrka zedníKriticky ohrožený
ještěrka zelená
Lacerta viridis
ještěrka zelenáKriticky ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
užovka podplamatá
Natrix tessellata
užovka podplamatáKriticky ohrožený5Stupeň ohrožení - zranitelný
užovka stromová
Zamenis longissimus
užovka stromováKriticky ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
zmije obecná
Vipera berus
zmije obecnáKriticky ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
želva bahenní
Emys orbicularis
želva bahenníKriticky ohrožený
ještěrka obecná
Lacerta agilis
ještěrka obecnáSilně ohrožený
ještěrka živorodá
Zootoca vivipara
ještěrka živorodáSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
slepýš křehký
Anguis fragilis
slepýš křehkýSilně ohrožený
užovka hladká
Coronella austriaca
užovka hladkáSilně ohrožený
užovka obojková
Natrix natrix
užovka obojkováohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený

Seznam ohrožených živočichů v Česku - Ptáci 5/5

12. února 2013 v 18:06 | Any a Luky |  Ptáci

Ptáci

lejsek šedý
Muscicapa striata
lejsek šedýohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
moták pochop
Circus aeruginosus
moták pochopohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
moudivláček lužní
Remiz pendulinus
moudivláček lužníohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
ořešník kropenatý
Nucifraga caryocatactes
ořešník kropenatýohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
potápka černokrká
Podiceps nigricollis
potápka černokrkáohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
potápka malá
Tachybaptus ruficollis
potápka maláohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
potápka roháč
Podiceps cristatus
potápka roháčohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
rorýs obecný
Apus apus
rorýs obecnýohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
slavík obecný
Luscinia megarhynchos
slavík obecnýohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
sluka lesní
Scolopax rusticola
sluka lesníohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
strakapoud prostřední
Dendrocopos medius
strakapoud prostředníohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
ťuhýk obecný
Lanius collurio
ťuhýk obecnýohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
ťuhýk šedý
Lanius excubitor
ťuhýk šedýohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
vlaštovka obecná
Hirundo rustica
vlaštovka obecnáohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
výr velký
Bubo bubo
výr velkýohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený

Seznam ohrožených živočichů v Česku - Ptáci 4/5

12. února 2013 v 18:03 | Any a Luky |  Ptáci

Ptáci

slavík modráček středoevropský
Luscinia svecica cyanecula
slavík modráček středoevropskýSilně ohrožený
slavík tmavý
Luscinia luscinia
slavík tmavýSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
sova pálená
Tyto alba
sova pálenáSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
strakapoud bělohřbetý
Dendrocopos leucotos
strakapoud bělohřbetýSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
strakapoud jižní
Dendrocopos syriacus
strakapoud jižníSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
sýc rousný
Aegolius funereus
sýc rousnýSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
sýček obecný
Athene noctua
sýček obecnýSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
sýkořice vousatá
Panurus biarmicus
sýkořice vousatáSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
tetřívek obecný
Tetrao tetrix
tetřívek obecnýSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
ťuhýk menší
Lanius minor
ťuhýk menšíSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
ťuhýk rudohlavý
Lanius senator
ťuhýk rudohlavýSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
včelojed lesní
Pernis apivorus
včelojed lesníSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
vlha pestrá
Merops apiaster
vlha pestráSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
vodouš kropenatý
Tringa ochropus
vodouš kropenatýSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
volavka bílá
Ardea alba
volavka bíláSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
volavka stříbřitá
Egretta garzetta
volavka stříbřitáSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
zrzohlávka rudozobá
Netta rufina
zrzohlávka rudozobáSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
žluva hajní
Oriolus oriolus
žluva hajníSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
bekasina větší
Gallinago media
bekasina většíohrožený4Stupeň ohrožení - téměř ohrožený
bramborníček černohlavý
Saxicola torquata
bramborníček černohlavýohrožený
bramborníček hnědý
Saxicola rubetra
bramborníček hnědýohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
brkoslav severní
Bombycilla garrulus
brkoslav severníohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
břehule říční
Riparia riparia
břehule říčníohrožený
cvrčilka slavíková
Locustella luscinioides
cvrčilka slavíkováohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
čáp bílý
Ciconia ciconia
čáp bílýohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
čírka obecná
Anas crecca
čírka obecnáohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
hýl rudý
Carpodacus erythrinus
hýl rudýohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
chocholouš obecný
Galerida cristata
chocholouš obecnýohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
jestřáb lesní
Accipiter gentilis
jestřáb lesníohrožený6Stupeň ohrožení - ohrožený
kopřivka obecná
Anas strepera
kopřivka obecnáohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
kormorán velký
Phalacrocorax carbo
kormorán velkýohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
koroptev polní
Perdix perdix
koroptev polníohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
krkavec velký
Corvus corax
krkavec velkýohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený

Seznam ohrožených živočichů v Česku - Ptáci 3/5

12. února 2013 v 18:02 | Any a Luky |  Ptáci

Ptáci

lejsek malý
Ficedula parva
lejsek malýSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
lelek lesní
Caprimulgus europaeus
lelek lesníSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
linduška horská
Anthus spinoletta
linduška horskáSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
linduška úhorní
Anthus campestris
linduška úhorníSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
lžičák pestrý
Anas clypeata
lžičák pestrýSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
moták lužní
Circus pygargus
moták lužníSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
moták pilich
Circus cyaneus
moták pilichSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
ostříž lesní
Falco subbuteo
ostříž lesníSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
pěnice vlašská
Sylvia nisoria
pěnice vlašskáSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
pěvuška podhorní
Prunella collaris
pěvuška podhorníSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
pisík obecný
Actitis hypoleucos
pisík obecnýSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
potápka rudokrká
Podiceps grisegena
potápka rudokrkáSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
racek černohlavý
Ichthyaetus melanocephalus
racek černohlavýSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
rákosník velký
Acrocephalus arundinaceus
rákosník velkýSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
rybák obecný
Sterna hirundo
rybák obecnýSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
skřivan lesní
Lullula arborea
skřivan lesníSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený

Seznam ohrožených živočichů v Česku - Ptáci 2/5

12. února 2013 v 17:59 | Any a Luky |  Ptáci

Ptáci

rybák černý
Chlidonias niger
rybák černýKriticky ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
skalník zpěvný
Monticola saxatilis
skalník zpěvnýKriticky ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
slavík modráček tundrový
Luscinia svecica svecica
slavík modráček tundrovýKriticky ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
sokol stěhovavý
Falco peregrinus
sokol stěhovavýKriticky ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
strnad luční
Emberiza calandra
strnad lučníKriticky ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
strnad zahradní
Emberiza hortulana
strnad zahradníKriticky ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
tenkozobec opačný
Recurvirostra avosetta
tenkozobec opačnýKriticky ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
tetřev hlušec
Tetrao urogallus
tetřev hlušecKriticky ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
vodouš rudonohý
Tringa totanus
vodouš rudonohýKriticky ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
volavka červená
Ardea purpurea
volavka červenáKriticky ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
výreček malý
Otus scops
výreček malýKriticky ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
zedníček skalní
Tichodroma muraria
zedníček skalníKriticky ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
bekasina otavní
Gallinago gallinago
bekasina otavníSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
bělořit šedý
Oenanthe oenanthe
bělořit šedýSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
čáp černý
Ciconia nigra
čáp černýSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
čírka modrá
Anas querquedula
čírka modráSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
datlík tříprstý
Picoides tridactylus
datlík tříprstýSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
drozd cvrčala
Turdus iliacus
drozd cvrčalaSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
dřemlík tundrový
Falco columbarius
dřemlík tundrovýSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
dudek chocholatý
Upupa epops
dudek chocholatýSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
hohol severní
Bucephala clangula
hohol severníSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
holub doupňák
Columba oenas
holub doupňákSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
chřástal kropenatý
Porzana porzana
chřástal kropenatýSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
chřástal polní
Crex crex
chřástal polníSilně ohrožený4Stupeň ohrožení - téměř ohrožený
chřástal vodní
Rallus aquaticus
chřástal vodníSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
jeřábek lesní
Bonasa bonasia
jeřábek lesníSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
kalous pustovka
Asio flammeus
kalous pustovkaSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
kavka obecná
Corvus monedula
kavka obecnáSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
konipas luční
Motacilla flava
konipas lučníSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
kos horský
Turdus torquatus
kos horskýSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
krahujec obecný
Accipiter nisus
krahujec obecnýSilně ohrožený4Stupeň ohrožení - téměř ohrožený
krutihlav obecný
Jynx torquilla
krutihlav obecnýSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
křepelka polní
Coturnix coturnix
křepelka polníSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
kulíšek nejmenší
Glaucidium passerinum
kulíšek nejmenšíSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
kvakoš noční
Nycticorax nycticorax
kvakoš nočníSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
ledňáček říční
Alcedo atthis
ledňáček říčníSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený

Seznam ohrožených živočichů v Česku - Ptáci 1/5

12. února 2013 v 17:56 | Any a Luky |  Ptáci

Ptáci

DruhObrázekStupeň ohrožení v ČeskuDle UICN
břehouš černoocasý
Limosa limosa
břehouš černoocasýKriticky ohrožený4Stupeň ohrožení - téměř ohrožený
bukač velký
Botaurus stellaris
bukač velkýKriticky ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
bukáček malý
Ixobrychus minutus
bukáček malýKriticky ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
drop velký
Otis tarda
drop velkýKriticky ohrožený5Stupeň ohrožení - zranitelný
dytík úhorní
Burhinus oedicnemus
dytík úhorníKriticky ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
chřástal malý
Porzana parva
chřástal malýKriticky ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
jeřáb popelavý
Grus grus
jeřáb popelavýKriticky ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
koliha velká
Numenius arquata
koliha velkáKriticky ohrožený4Stupeň ohrožení - téměř ohrožený
kolpík bílý
Platalea leucorodia
kolpík bílýKriticky ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
kulík hnědý
Charadrius morinellus
kulík hnědýKriticky ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
luňák červený
Milvus milvus
luňák červenýKriticky ohrožený4Stupeň ohrožení - téměř ohrožený
luňák hnědý
Milvus migrans
luňák hnědýKriticky ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
mandelík hajní
Coracias garrulus
mandelík hajníKriticky ohrožený4Stupeň ohrožení - téměř ohrožený
morčák velký
Mergus merganser
morčák velkýKriticky ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
orel křiklavý
Aquila pomarina
orel křiklavýKriticky ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
orel mořský
Haliaeetus albicilla
orel mořskýKriticky ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
orel skalní
Aquila chrysaetos
orel skalníKriticky ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
orlovec říční
Pandion haliaetus
orlovec říčníKriticky ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
ostralka štíhlá
Anas acuta
ostralka štíhláKriticky ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
polák malý
Aythya nyroca
polák malýKriticky ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
poštolka rudonohá
Falco vespertinus
poštolka rudonoháKriticky ohrožený4Stupeň ohrožení - téměř ohrožený
puštík bělavý
Strix uralensis
puštík bělavýKriticky ohrožený
raroh velký
Falco cherrug
raroh velkýKriticky ohrožený6Stupeň ohrožení - ohrožený

Seznam ohrožených živočichů v Česku - Savci

12. února 2013 v 17:47 | Any a Luky |  Savci

Savci

DruhObrázekStupeň ohrožení v ČeskuDle UICN
kočka divoká
Felis silvestris
kočka divokáKriticky ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
medvěd hnědý
Ursus arctos
medvěd hnědýKriticky ohrožený3LR/lc
netopýr brvitý
Myotis emarginatus
netopýr brvitýKriticky ohrožený
netopýr černý
Barbastella barbastellus
netopýr černýKriticky ohrožený5Stupeň ohrožení - zranitelný
netopýr pobřežní
Myotis dasycneme
netopýr pobřežníKriticky ohrožený7Stupeň ohrožení - kriticky ohrožený
netopýr velký
Myotis myotis
netopýr velkýKriticky ohrožený
plch zahradní
Eliomys quercinus
plch zahradníKriticky ohrožený3LR/lc
sysel obecný
Spermophilus citellus
sysel obecnýKriticky ohrožený5Stupeň ohrožení - zranitelný
tchoř stepní
Mustela eversmanii
tchoř stepníKriticky ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
vlk obecný
Canis lupus
vlk obecnýKriticky ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
vrápenec malý
Rhinolophus hipposideros
vrápenec malýKriticky ohrožený
vrápenec velký
Rhinolophus ferrumequinum
vrápenec velkýKriticky ohrožený
bobr evropský
Castor fiber
bobr evropskýSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
křeček polní
Cricetus cricetus
křeček polníSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
los evropský
Alces alces
los evropskýSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
myšivka horská
Sicista betulina
myšivka horskáSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
netopýři
Microchiroptera
netopýřiSilně ohrožený
plch lesní
Dryomys nitedula
plch lesníSilně ohrožený4LR/nt
plšík lískový
Muscardinus avellanarius
plšík lískovýSilně ohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený
rejsek horský
Sorex alpinus
rejsek horskýSilně ohrožený3LR/lc
rys ostrovid
Lynx lynx
rys ostrovidSilně ohrožený4Stupeň ohrožení - téměř ohrožený
vydra říční
Lutra lutra
vydra říčníSilně ohrožený4Stupeň ohrožení - téměř ohrožený
bělozubka bělobřichá
Crocidura leucodon
bělozubka bělobřicháohrožený
plch velký
Glis glis
plch velkýohrožený
veverka obecná
Sciurus vulgaris
veverka obecnáohrožený3Stupeň ohrožení - málo dotčený